Uitgangspunten

Er is geconstateerd dat er een toename is van het aantal ouderen en de vereenzaming van hen.  Andere manieren van wonen met aandacht voor elkaar, zonder de privacy aan te tasten, kunnen daar een oplossing voor bieden.  Voor ouderen zijn kleinere en gelijkvloerse woningen wenselijk, waar mogelijk in de buurt van voorzieningen als winkels en zorg .

Daarnaast vraagt de maatschappelijke ontwikkeling om duurzaam en energieneutraal te bouwen.

Hofjes blijken goed in die uitgangspunten te passen.

Meerdere kleine woningen (70 – 90 m²) met privacy, binnen en buiten.

Gemeenschappelijke tuin en ruimtes voor ontmoeting en delen van praktische middelen (wasmachines etc.)