De stichting "Hofjeheerenveen" is opgericht als reactie op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Het betreft met name de toenemende vergrijzing en vereenzaming, de sterke individualisering van de maatschappij en de zorg over het klimaat als gevolg van de overbelasting van het milieu.

 

 

Daaruit vloeien de volgende uitgangspunten :

Zo te bouwen dat onderlinge contacten bevorderd worden, om tegemoet te komen aan de menselijke behoefte aan verbinding, met behoud van privacy.

Zo duurzaam en ecologisch verantwoord te bouwen als mogelijk is.

Een gezond binnenklimaat te creëren.

Gelijkvloerse woningen op de begane grond te realiseren, waardoor het contact met de natuurlijke omgeving behouden blijft.

De oppervlakte van de woning zo te maken dat hij voor een één of tweepersoons huishouden comfortabel te bewonen is, waarbij traplopen niet meer nodig is.

De woningen rolstoel toegankelijk te maken.