Hofjeheerenveen
PDF – 19,6 MB 1922 downloads

November 2022

Het paviljoen is gerealiseerd en er wordt met plezier gewoond! 

Helaas moeten we vaststellen dat een nieuw project helaas niet tot de mogelijkheden behoort.  

Om die reden wordt ook deze website met ingang van 1 maart 2023 uit de lucht gehaald en de Stichting Hofjeheerenveen opgeheven!

 

Maart 2022

Op 4 maart is 't Paviljoen opgeleverd. Een feestelijk moment waarbij stil werd gestaan bij dit bijzondere project dat gebouwd en gericht is op wonen met aandacht voor elkaar.

Inmiddels is iedereen natuurlijk bezig met het inrichten van het eigen appartement. Daarnaast zijn we samen bezig met het schilderen van de bergingen.

De hovenier begint over een aantal weken met het aanleggen van de basis voor de binnentuin. Daarnaast worden 13 leilindes met daaronder hagen geplaatst ten noorden van het gebouw aan weerskanten van de parkeerplaatsen.

 

januari 2022

Inmiddels is het 2022. Over zo'n drie maanden zal 't Paviljoen grotendeels bewoond zijn. De buitenkant is betimmerd en de laatste hand wordt gelegd aan de zinken daklijsten. Het sanitair en de keukens worden deze maand geplaatst en de stratenmaker is aan het straten. Ook de schilder gaat beginnen. Kortom er gebeurt op dit moment erg veel binnen én buiten.

 

oktober 2021

Inmiddels is het oktober en is de bouw in volle gang. We gaan er vanuit dat de woningen half maart worden opgeleverd. Natuurlijk is dit afhankelijk van het weer en de levering van bouwmaterialen. Voorlopig gaat de bouw voorspoedig en is de aannemer begonnen met het betimmeren van de buitenkant. Niet zichtbaar is dat de zonnepanelen al op het dak liggen. De terrassen aan de waterkant zijn aangelegd en in de huisjes is wordt gewerkt aan installatie en isolatie. Steeds duidelijker wordt hoe de ruimtes in de huisjes er uitgaan zien.

Daarnaast is een Vereniging van Eigenaren (V.V.E.) opgericht die regelmatig vergadert. Verschillende werkgroepen zijn ingesteld voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes en de tuin.

 

2 augustus 2021

De bouw vordert gestaag. Zo kort voor de bouwvak zijn de casco's van alle woningen plus de berging en de gemeenschappelijke ruimte geplaatst.

Mooi om te zien hoe dat nu is en om het bouwen te volgen! 

De kopers zijn blij om elkaar te ontmoeten. Dat belooft gelukkig ook een goede combinatie te worden!

 

 

21 mei 2021

Goed nieuws! Alle woningen zijn verkocht! De bouw is intussen ook gestart! Leuk om het afgraven van het perceel te zien, zodat alle woningen straks ook echt aan het water liggen. Morgen staat de eerste kennismaking met alle kopers gepland! Natuurlijk buiten en samen naar de bouwactiviteiten gaan kijken.

 

5 mei 2021

Geleidelijk komt de start van de bouw in zicht. Eind deze maand is het zover. Intussen zijn 7 van de woningen verkocht en is alleen nr. 5 nog beschikbaar! Medio deze maand gaan we hopelijk, afhankelijk van de coronamaatregelen,  met alle kopers gezamenlijk ergens buiten kennismaken. 

 

 

6 april 2021

Nog steeds ontwikkelingen wat betreft de verkoop van de woningen. Op dit moment zijn de woningen nr. 1 en 5 beschikbaar. Aangezien de startdatum voor de bouw medio mei is gepland hebben we besloten het project ook op funda te laten plaatsen om de laatste woningen te verkopen.

We hopen dat de coronamaatregelen binnenkort worden versoepeld zodat we een bijeenkomst met alle kopers kunnen organiseren

 

3 Maart 2021

Weer een enerverende maand achter de rug.  Alle bouwvergunningen zijn rond. De planning is om te gaan bouwen begin mei van dit jaar.

Helaas hebben enkele gegadigden zich om gezondheidsredenen of andere privé-omstandigheden zich terug moeten trekken. Een en ander betekent dat woningen nr. 1, 3 en 8 weer vrij gekomen zijn. 

Op het perceel zijn voorbereidende werkzaamheden waar te nemen. Piketpaaltjes worden geslagen  en grondverzet vindt plaats.

Voor 5 woningen zijn door de kopers alle opties met de aannemer doorgenomen en vastgesteld.

Helaas is het (nog) niet mogelijk fysieke afspraken te maken met de keuken- en badkamer-leveranciers.

Jammer is het ook dat het niet mogelijk is alle kopers met elkaar gelijktijdig in contact te brengen.

Er zijn weer 2 interviews geweest, nu  1 voor de website van Zorgsaamwonen  en 1 voor een campagne van de gemeente "Heerenveen Aardgasvrij"

 

 

 

 

1 februari 2021

Afgelopen woensdag heeft er een artikel over het hofje in de Leeuwarder courant gestaan. 

Werk aan de winkel dus door de vele reacties. We ontvingen heel veel complimenten over ons initiatief!

Het resultaat is dat alleen woning nr. 1 nog beschikbaar is en dat we met enkele belangstellenden afspraken hebben ingepland.

 

 

 

 

 januari 2021.

 

Helaas heeft 1 van de gegadigden zich terug moeten trekken. Hierdoor zijn de woningen nr, 1 en 6 nog beschikbaar.

 

De komende week verwachten we de technische tekeningen van de installateur  en de prijzen van de diverse opties van de aannemer.

 

Ons project gaat meedoen als proefproject voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die in 2022 in werking gaat.

De Wkb heeft als hoofddoel de bouwkwaliteit te verbeteren, en wil dat bereiken door een stelselwijziging ter versterking van de positie van de 'bouwconsument'. 

 

Ook gaan we mee doen als "goede voorbeeld" in de campagne van de gemeente onder het motto: "Heerenveen aardgasvrij".

 

 

 

december 2020

 

De bouwvergunning is aangevraagd!

Trouw heeft begin december een groot artikel geplaatst. (Zie "in de media")

Het bouwbord is op de locatie geplaatst door aannemer Buiteveld uit Oosterwolde.

7 van de 8 woningen zijn nu gereserveerd voor serieuze gegadigden!

De keuze voor een grondwarmtepomp voor elke woning met mogelijkheden voor verwarming en koeling is gemaakt!

De vrij op naam prijs is vastgesteld op 300.000 euro.

Alle diverse opties voor de kopers worden uitgerekend.

 

 

 

 

november 2020

Vier van de acht woningen zijn gereserveerd voor serieuze gegadigden.

Het definitieve ontwerp voor 't Paviljoen is goedgekeurd door de Welstandcommissie. De architect en de aannemer zijn hard aan het werk om de bouwaanvraag voor 1 december in te kunnen dienen. De laatste berekeningen voor het definitief vaststellen van V.O.N. prijs worden gemaakt. De prijs zal rond de 300.000 euro uitkomen. 

 

De aannemer is de kopersinformatie aan het samenstellen, waaronder de opties voor de indeling van het appartement. Als de omgevingsvergunning is afgegeven en de prijs definitief bepaald is, kan worden overgegaan tot het plaatsen van de handtekening onder de koopovereenkomst.

 

Samen met de notaris worden de voorbereidingen voor het oprichten van de Vereniging van Eigenaren (V.V.E.) gedaan.

Alle eigenaren van een appartement zijn lid van de vereniging van eigenaren (VVE). Samen hebben zij de verantwoordelijkheid voor het gebruik en het onderhoud van tuin en gebouw.