Het voorlopig ontwerp voor 't Paviljoen is klaar en door de gemeente akkoord bevonden. Samen met bouwbedrijf Buiteveld uit Oosterwolde, installatiebedrijf Hoekstra uit Heerenveen en architectenbureau Sipma uit Heerenveen is een bouwteam gevormd.    Er zal in elk geval met houtskeletbouw en dampopen gebouwd worden. Gestreefd wordt om tot een vrij op naam-prijs (VON-prijs) van 300.000 euro te komen.

Er wordt naar gestreefd het project eind 2021 gerealiseerd te hebben.